Người Đàn Ông Mang Tên Ove - Lời Cảm Ơn

Jonas Cramby. Một nhà báo kiệt xuất và một quý ông thực sự. Bởi vì anh đã phát hiện ra Ove, đặt cho ông ta một cái tên ngay từ đầu, và hào phóng cho phép tôi viết tiếp câu chuyện của ông ấy.

John Haggblom. Biên tập viên của tôi. Bởi vì anh đã tư vấn cho tôi một cách tài tình và tỉ mỉ trên mọi thiếu sót về mặt ngôn ngữ, và bởi vì anh đã chấp nhận một cách kiên nhẫn và nhún nhường trong tất cả những lần tôi phớt lờ chúng.

Rolf Backman cha tôi. Bởi vì tôi hi vọng tôi khác ông ít nhất có thể.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ