999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 9 Viết Cho Chính Mình

Kết quả của bây giờ đều là do những hành động ngày trước tạo nên. Nếu bạn ghét mình của hiện tại thì càng nên xem lại mình một chút. Bởi vì mỗi điều ở hiện tại mà bạn không hài lòng đều là do có những cái trước kia bạn không cố gắng đủ. 

写给自己的第九封信 你现在的结果,都是你以前的种种行为造成 的。如果你讨厌自己的现在,更应该反思一下自己。因为每一个你不 满意的现在,都有一个不努力的曾经。 

Nǐ xiànzài de jiéguǒ, dōu shì nǐ yǐqián de zhǒngzhǒng xíngwéi zàochéng de. Rúguǒ nǐ tǎoyàn zìjǐ de xiànzài, gèng yīnggāi fǎnsī yīxià zìjǐ. Yīnwèi měi yīgè nǐ bù mǎnyì de xiànzài, dōu yǒu yīgè bù nǔlì de céngjīng.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ