999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 10 Viết Cho Chính Mình

Tuổi trẻ chính là lúc nếm trải cực khổ, cũng chính là lúc chúng ta nỗ lực hết mình. Bạn nhất định phải tin rằng đằng sau những sự nỗ lực kia là phần thưởng đáng giá hơn gấp bội. Cuộc sống của ngày hôm nay là do 3 năm trước quyết định, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống của 3 năm trước thì bạn của 3 năm sau vẫn cứ như thế mà thôi. 

写给自己的第十封信 

年轻正是吃苦的时候,正是发奋努力的时候。你一定要相信,每一 个发奋努力的背后,必有加倍的奖赏。今天的生活是由三年前确定 的,但是如果你今天还过着和三年前一样的生活,那么三年后的你仍 将如此。 

Niánqīng zhèng shì chīkǔ de shíhòu, zhèng shì fāfèn nǔlì de shíhòu. Nǐ yīdìng yào xiāngxìn, měi yīgè fāfèn nǔlì de bèihòu, bì yǒu jiābèi de jiǎngshǎng. Jīntiān de shēnghuó shì yóu sān nián qián quèdìng de, dànshì rúguǒ nǐ jīntiān háiguòzhe hé sān nián qián yíyàng de shēnghuó, nàme sān nián hòu de nǐ réng jiàng rúcǐ.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ