999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 8 Viết Cho Chính Mình

Có lẽ bạn cảm thấy mình chẳng có gì, cũng có thể bạn sẽ ngưỡng mộ căn nhà rồi cả xe đẹp của cấp trên mình hoặc là đôi khuyên tai kim cương chị bạn trong trường đang đeo. Thực ra bạn không cần phải đi ngưỡng mộ những thứ này, chỉ cần bạn nỗ lực, tất cả mọi thứ, thời gian đều mang đến cho bạn. Những năm tháng thanh xuân của bạn, lại là thứ học chẳng bao giờ có được. 

写给自己的第八封信 

或许你感觉自己一无所有,或许你会羡慕上司的房子,车子,学姐 们的钻石耳钉。其实你不用羡慕这些,只要努力,所有的一切,岁月 都会带给你。而你的年轻岁月,却是他们再也无法拥有的。 

Huòxǔ nǐ gǎnjué zìjǐ yīwúsuǒyǒu, huòxǔ nǐ huì xiànmù shàngsi de fángzi, chēzi, xué jiěmen de zuànshí ěr dīng. Qíshí nǐ bùyòng xiànmù zhèxiē, zhǐyào nǔlì, suǒyǒu de yīqiè, suìyuè dōu huì dài gěi nǐ. Ér nǐ de niánqīng suìyuè, què shì tāmen zài yě wúfǎ yǒngyǒu de.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ