999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 7 Viết Cho Chính Mình

Miyazaki Hayao đã từng nói thế này trong phim của ông ấy: “Từ trước đến nay tôi đều tin rằng trên đời này có một ‘tôi’ khác tồn tại, dám làm những thứ tôi không dám làm, dám sống cuộc sống mà tôi không dám sống.” Thực ra thì ai trong chúng ta đều có bản ngã khác của chính mình, chỉ cần chúng ta muốn, chẳng có gì chúng ta không dám làm, chẳng có cuộc sống nào không vượt qua được. 

写给自己的第七封信 

宫崎骏在他的电影里说:”我始终相信,在这个世界上,一定有另 一个自己,在做着我不敢做的事,在过着我不敢过的生活。”其实我们 每个人都是另一个自己,只要我们愿意,就每有我们不敢做的事,没 有我们过不上的生活。 

Gōngqíjùn zài tā de diànyǐng lǐ shuō:”Wǒ shǐzhōng xiāngxìn, zài zhège shìjiè shàng, yīdìng yǒu lìng yīgè zìjǐ, zài zuòzhe wǒ bù gǎn zuò de shì, zàiguòzhe wǒ bù gǎn guò de shēnghuó.” Qíshí wǒmen měi gèrén dōu shì lìng yīgè zìjǐ, zhǐyào wǒmen yuànyì, jiù měi yǒu 

wǒmen bù gǎn zuò de shì, méiyǒu wǒmen guòbúshàng de shēnghuó.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ