999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 39 Viết Cho Chính Mình

Một người cởi mở, thể hiện rõ nhất khi họ chán nản. Một người biết tiết chế, thể hiện rõ nhất khi họ tức giận. Một người săn sóc chu đáo, thể hiện rõ nhất khi họ đau thương. Một người chín chắn, thể hiện rõ nhất khi họ đưa ra lựa chọn. Bất cứ ai cũng muốn được làm điều mình thích, nhưng làm điều mình nên làm, mới được gọi là “trưởng thành”. 

一个人的豁达,体现在落魄的时候。一个人的涵养,体现在愤怒的 时候。一个人的体贴,体现在悲伤的时候。一个人的成熟,体现在抉 择的时候。谁都愿意做自己喜欢的事情,可是,做你该做的事情,才 叫成长。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ