999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 40 Viết Cho Chính Mình

Nếu không được người khác xem trọng, bạn không cần tức giận, càng không nên tỏ thái độ ra ngoài, không việc gì phải chứng minh mình xuất sắc, làm như vậy bạn sẽ rất mệt mỏi, bởi vì có rất nhiều người không coi trọng bạn, bạn không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Biện pháp tốt nhất chính là, đừng quan tâm những người không quan tâm bạn. Chớ vì một hai câu của người khác mà thay đổi cách nhìn về bản thân, hãy cứ là chính mình, mọi nỗ lực của bạn đều bỏ ra vì chính bạn. 

如果有人不拿你当回事,没必要因此生气,更别铆足了劲儿去表 现,非要证明自己多出色,这样做会累死你,因为拿你不当一回事的 人多着呢,你无法满足所有人的眼光。最好的办法是谁不在乎你,你 也不必在乎他。不必为别人的一两句话就改变自己对自己的看法,自 己是怎样继续怎样,你的努力,只是为了自己。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ