999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 38 Viết Cho Chính Mình

Một người không cố gắng chính là, người khác muốn giúp bạn một tay, cũng không biết tay bạn đang ở đâu. 

一个不努力的人,别人想拉你一把,都找不到你的手在哪里。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ