999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 37 Viết Cho Chính Mình

Sau này bạn sẽ hiểu, phải kiếm được đủ khoản tiền khiến bản thân yên tâm, bạn mới có thể sống một cuộc sống đơn giản, an nhàn và tự do, mới có thể khiến bản thân sống càng hăng hái, nhiệt tình. Bởi vậy, hãy dành nhiều thời gian để nỗ lực hơn là để phê bình soi mói. 

后来才明白,要赚到足够令自己安心的钱,才能过上简单、安逸、 自由的生活,才能让自己活得更有底气。所以,多花时间努力,少点 工夫矫情。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ