999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 33 Viết Cho Chính Mình

Có đôi khi, nỗ lực thêm một chút là vì để bản thân có tư cách, không phải làm những việc mình không thích làm; vì để khi gặp được người mình thích, sẽ không vì bản thân không đủ tốt mà không níu giữ được đối phương; vì để tránh có một tương lai kém xa bạn bè, được cùng họ ngắm chung một thế giới; vì để nhìn cho rõ rằng, đến cuối cùng mình có thể đi được đến đâu. 

有时候,努力一点,是为让自己有资格,不去做不喜欢的事;为了 能让自己,遇见一个喜欢的人时,不会因为,自己不够好而没能留住 对方;为了避免,与朋友拉开差距未来也能看到同一个世界;为了看 清自己最后能走到哪里

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ