999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 32 Viết Cho Chính Mình

Cho dù tôi không có tài hoa tuyệt thế, cũng không có nhiều tiền của, nhưng tôi có tấm lòng tràn đầy đam mê và tinh thần lạc quan vui vẻ, bởi vì tôi tin rằng: Chỉ cần cố gắng, chuyện gì cũng có thể thực hiện được! 

纵然我没有惊世才华,纵然我没有丰厚财富,但是我有满腔的激 情,我有乐观的态度,因为我相信:只要努力,一切皆有可能!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ