999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 31 Viết Cho Chính Mình

Có lẽ sẽ có người mỉa mai sự nỗ lực của bạn; có lẽ sẽ có người không hiểu được những suy nghĩ cố chấp của bạn. Trong mắt người khác bạn có thể là một tên hề mua vui, nhưng trong trái tim mình, bạn chính là nữ hoàng! 

你的努力,也许有人会讥讽;你的执着,也许不会有人读懂。在别 人眼里你也许是小丑,但在自己心中你就是女王!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ