999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 30 Viết Cho Chính Mình

Hãy cứ lặng lẽ mà cố gắng, chờ đến khi bạn trở nên tài giỏi rồi, sẽ phá kén chui ra, dọa cho những kẻ từng khinh thường bạn một phen giật mình, đó mới là mục tiêu bạn cần làm lúc này. 

悄悄地去努力,等变厉害之后,蹦出来把曾经看不起自己的人吓一 大跳,才是你现在需要当作目标的事。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ