999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 29 Viết Cho Chính Mình

Tĩnh tâm lại và làm tốt những việc bạn cần làm, hãy cố gắng thật nhiều nhé! Có đôi lúc khi đã thực sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra bạn còn tài giỏi hơn mình tưởng rất nhiều. 

静下心来好好做你该做的事,该好好努力了!有时候真的努力后, 你会发现自己要比想象得优秀很多。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ