999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 28 Viết Cho Chính Mình

Buổi sáng mỗi khi thức dậy, hãy tự đặt cho mình một mục tiêu: Hôm nay nhất định phải sống tốt hơn hôm qua! Kiên trì mỗi ngày, chắc chắn bạn sẽ nhận được thu hoạch lớn. 

早上醒来时,给自己定个目标:今天一定要比昨天好!每天坚持, 一定会大有收获!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ