999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 27 Viết Cho Chính Mình

Không một ai đi cùng bạn suốt đời, vì vậy bạn phải học cách làm quen với cô đơn; không một ai giúp bạn cả đời, vì vậy bạn phải không ngừng phấn đấu. 

没有人陪你走一辈子,所以你要适应孤独;没有人会帮你一辈子, 所以你要一直奋斗。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ