999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 26 Viết Cho Chính Mình

Mua được thứ mình thích, đi tới nơi mình muốn đi, sẽ không vì sự đến hay đi của những người xung quanh mà làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình. Ngược lại, hãy vì được tiêu những đồng tiền do chính bản thân mình làm ra mà cảm thấy tràn đầy năng lượng, đó chính là nguyên nhân để bạn nỗ lực. 

买得起自己喜欢的东西,去得了自己想去的地方,不会因为身边人 的来或走损失生活的质量,反而会因为花自己的钱,来得更有底气一 些,这就是应该努力的原因。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ