999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 25 Viết Cho Chính Mình

Xã hội này rất thực tế, khi bạn không có thực lực, người ta sẽ nhìn vào vẻ bề ngoài của bạn. Cho nên, khi bạn không có ngoại hình, phải cố gắng trau dồi thực lực, còn khi bạn không có cả ngoại hình lẫn thực lực, thì người ta sẽ chỉ nói với bạn: bye bye. 

这个社会是现实的,你没有实力的时候,人家首先看你外表。所 以,当你没有外表的时候,努力增强实力,当你既没外表又没实力的 时候,人家只会跟你说:拜拜。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ