999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 24 Viết Cho Chính Mình

Mỗi con người tài giỏi, đều có một quãng thời gian khổ cực. Có thể là vì chuyện bài vở học hành, vì công việc, vì tình yêu, phải rời xa cha mẹ đến một thành phố khác sinh sống. Khi bạn đã mệt mỏi và phát chán rồi, hãy nghĩ đến công sức cha mẹ đang bỏ ra vì bạn, 

đây chính là lý do buộc bạn phải kiên cường. 

每一个优秀的人,都有一段苦逼的时光。或许是因为一份学业,一 份工作,一段爱情,离开了爸爸妈妈,去了一座别的城市。当你倦了 厌了时,想想你的父母正在为你打拼,这就是你必须坚强的理由。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ