999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 17 Viết Cho Chính Mình

Mọi thành công đều đến từ sự phấn đấu không biết mệt mỏi; mọi niềm hạnh phúc đều đến từ sự nỗ lực và kiên trì tưởng như bình thường nhất, bạn không thể tìm được con đường tắt. 

所有的成功,都来自于不倦的努力和奔跑;所有幸福,都来自平凡 的奋斗和坚持,你无法找到捷径。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ