999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 16 Viết Cho Chính Mình

Cho dù bạn trời sinh đã được ban cho một ván cờ đẹp, cũng không thể chắc chắn rằng ván cờ cuộc đời bạn sẽ được đầu xuôi đuôi lọt, cũng chưa chắc bảo đảm được rằng mọi nước cờ bạn đi sẽ nắm chắc phần thắng. Để có một ván cờ cuộc đời tốt đẹp, bạn phải dựa vào bản thân mình, thận trọng trong từng bước đi và tranh thủ mọi cơ hội. 

纵使你天生就拿到一副好牌,也不能保证你人生的棋局会步步顺 畅,也未必能保证你在生活的博弈中稳操胜券。好的人生棋局,要靠 自己步步为营,努力去争取。 

zòng shǐ nǐ tiān shēng jiù ná dào yī fù hǎo pái , yě bù néng bǎo zhèng nǐ rén shēng dí qí jú huì bù bù shùn chàng , yě wèi bì néng bǎo zhèng nǐ zài shēng huó dí bó yì zhōng wěn cāo shèng quàn 。 hǎo dí rén shēng qí jú , yào kào zì jǐ bù bù wéi yíng , nǔ lì qù 

zhēng qǔ 。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ