999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 18 Viết Cho Chính Mình

Trong lúc người khác thức trắng đêm thì bạn đã ngủ say; khi người khác đã thức dậy thì bạn vẫn cố ngủ nướng thêm dăm ba phút. Bạn có rất nhiều ý tưởng, nhưng chúng lại khiến đầu óc bạn như muốn nổ tung lên, liền bỏ qua không nghĩ tiếp nữa, còn người khác thì vẫn kiên trì suy nghĩ đến cùng. Đến cả một cuốn sách bạn cũng phải đọc rất lâu, lúc nên làm việc thì tay cầm điện thoại, chắc chắn bạn cũng sẽ không dậy từ sáng sớm để học từ mới, buổi tối sẽ không tăng ca đến tận đêm khuya. Có nhiều khi không phải do bạn tầm thường, không có chí tiến thủ, mà là bạn chưa bỏ ra nhiều công sức bằng người khác. 

别人在熬夜的时候,你在睡觉;别人已经起床,你还在挣扎再多睡 几分钟。你有很多想法,但脑袋热了就过了,别人却一件事坚持到 底。你连一本书都要看很久,该工作的时候就刷起手机,肯定也不能 早晨起来背单词,晚上加班到深夜。很多时候不是你平凡,碌碌无 为,而是你没有别人付出得多。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ