999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 12 Viết Cho Chính Mình

Những người biết cố gắng đều sẽ có một ngày từ nhộng hóa thành bướm, bạn phải tin rằng, rồi sẽ có ngày bạn phá kén chui ra, trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều so với kỳ vọng của mọi người. Nhưng quá trình này sẽ rất đau đớn, sẽ rất gian khổ, có lúc còn cảm thấy nản lòng thoái chí. Đối mặt với hiện thực dồn đến mãnh liệt, bạn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và yếu đuối. Nhưng đây chính là một phần của cuộc sống. Hãy làm tốt những điều bây giờ bạn có thể làm, rồi sau đó mọi thứ sẽ tốt lên thôi. 

每一个努力的人都能在岁月中破茧成蝶,你要相信,有一天你将破 蛹而出,成长得比人们期待的还要美丽,但这个过程会很痛,会很辛 苦,有时候还会觉得灰心。面对着汹涌而来的现实,觉得自己渺小无 力,但这也是生命的一部分。做好现在你能做的,然后,一切都会好 起来。 

měi yī gè nǔ lì dí rén dū néng zài suì yuè zhōng pò jiǎn chéng dié , nǐ yào xiāng xìn , yǒu yī tiān nǐ jiāng pò yǒng ér chū , chéng cháng dé bǐ rén mén qī dài dí huán yào měi lì , dàn zhè gè guò chéng huì hěn tòng , huì hěn xīn kǔ , yǒu shí hòu huán huì jué dé huī xīn 。 miàn duì zhuó xiōng yǒng ér lái dí xiàn shí , jué dé zì jǐ miǎo xiǎo wú lì , dàn zhè yě shì shēng mìng dí yī bù fēn 。 zuò hǎo xiàn zài nǐ néng zuò dí , rán hòu , yī qiē dū huì hǎo qǐ lái 。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ