999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 11 Viết Cho Chính Mình

Thực ra phấn đấu chính là bình thản sống mỗi ngày, làm thật tốt những việc mình đang phải làm, không trì hoãn, không than phiền, không thoái thác, không lười biếng. Mỗi ngày cố gắng thêm một chút xíu, mới có thể gộp thành hàng ngàn dũng khí, mang theo sự kiên trì, dẫn bạn đến nơi bạn muốn đến. 

写给自己的第十一封信 其实奋斗就是每天踏踏实实地过好日子, 做好手头的每件小事,不拖拉,不抱怨,不推卸,不偷懒。每一天一 点一滴的努力,才能汇集起千万勇气,带着你的坚持,引领你到你想 要到的地方去。 

Qíshí fèndòu jiùshì měitiān tàtàshíshí de guò hǎo rìzi, zuò hǎo shǒutóu de měi jiàn xiǎoshì, bù tuōlā, bù bàoyuàn, bù tuīxiè, bù tōulǎn. Měi yītiān yīdiǎn yīdī de nǔlì, cáinéng huìjí qǐ qiānwàn yǒngqì, dàizhe nǐ de jiānchí, yǐnlǐng nǐ dào nǐ xiǎng yào dào de dìfāng qù.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ