999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 13 Viết Cho Chính Mình

Mỗi một người thành đạt trước khi tiến tới thành công, đều khó tránh khỏi trải qua khoảng thời gian tối tăm ảm đạm. Những lúc như vậy, bạn không cần sợ hãi, cũng đừng nhút nhát, chỉ cần cố gắng tiến từng bước về phía mục tiêu của bạn, sau đó tiếp tục cố gắng hơn gấp ba lần sự cố gắng bạn đã từng bỏ ra. Nhiều năm sau, bạn nhất định sẽ vượt qua chính bản thân của hiện tại. 

每个成功的人在成功之前,难免都会有一段黯淡的时光。此时,你 无须害怕,也无须胆怯,只需努力朝着自己的目标大步迈进,然后再 付出强于以往三倍的努力,若干年后,你一定会超越现在的自己。 

měi gè chéng gōng dí rén zài chéng gōng zhī qián , nán miǎn dū huì yǒu yī duàn àn dàn dí shí guāng 。 cǐ shí , nǐ wú xū hài pà , yě wú xū dǎn qiè , zhī xū nǔ lì zhāo zhuó zì jǐ dí mù biāo dà bù mài jìn , rán hòu zài fù chū qiáng yú yǐ wǎng sān bèi dí nǔ lì , ruò gān nián hòu , nǐ yī dìng huì chāo yuè xiàn zài dí zì jǐ 。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ