999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 5 Viết Cho Chính Mình

Có nhiều lúc bạn đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể có được những gì bạn muốn, không phải là vì bạn không xứng mà chỉ là thời cơ chưa đến, những thứ bạn phải làm chỉ đơn giản là cắn chặt răng, cứ tiếp tục để bản thân mình vẫn cố gắng như thế, chỉ có vậy thôi. 

写给自己的第五封信 很多时候你在奋力拼搏后未能获得你想要 的,并不是因为你不配,而只是时机未到,你要做的,只是咬紧牙 关,将如此努力的自己继续保持下去,仅此而已。 

Hěnduō shíhòu nǐ zài fènlì pīnbó hòu wèi néng huòdé nǐ xiǎng yào de, bìng bùshì yīnwèi nǐ bùpèi, ér zhǐshì shíjī wèi dào, nǐ yào zuò de, zhǐshì yǎo jǐn yáguān, jiàng rúcǐ nǔlì de zìjǐ jìxù bǎochí xiàqù, jǐn cǐ éryǐ.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ