999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 35 Viết Cho Chính Mình

Không biết khó khăn là, chỉ biết gió táp mưa sa cũng không ngăn nổi bước chân đi; không biết đau thương là gì, chỉ biết trời sẽ không tuyệt đường người; không biết thất bại thảm hại là gì, chỉ biết ngẩng đầu hiên ngang tiến về phía trước; không biết bụi rậm chông gai là 

gì, chỉ biết cứ tiếp tục đi – thành công, ở ngay bờ bên kia. 

不知道什么艰难困苦,只知道风雨无阻;不知道什么悲伤无助,只 知道天无绝路;不知道什么失败惨楚,只知道昂首阔步;不知道什么 荆棘密布,只知道毅然走去–成功,就在彼岸!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ