999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Để Những Nỗ Lực Xứng Đáng Với Giấc Mơ Của Bạn

Nếu có một ngày, khi những nỗ lực bạn bỏ ra tương xứng với giấc mơ bạn đang theo đuổi thì những giấc mơ đó cũng sẽ chẳng bao giờ phụ lại những gì bạn bỏ ra. hãy cố gắng hết sức để trở thành một người tài ba, khi bạn dốc hết sức để làm một chuyện gì đó, cả thế giới đều đứng về phía bạn. 

辑一:让努力配得上你的梦想 

如果有一天,当你的努力配得上你的梦想,那么,你的梦想也绝对 不会辜负你的努力。让自己尽可能变得优秀,当你对一件事情拼命努 力的时候,全世界都会帮你! 

Rúguǒ yǒu yītiān, dāng nǐ de nǔlì pèi de shàng nǐ de mèngxiǎng, nàme, nǐ de mèngxiǎng yě juéduì bù huì gūfù nǐ de nǔlì. Ràng zìjǐ jǐn kěnéng biàn dé yōuxiù, dāng nǐ duì yī jiàn shìqíng pīnmìng nǔlì de shíhòu, quán shìjiè dūhuì bāng nǐ!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ