999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 3 Viết Cho Chính Mình

Bạn là một người mạnh mẽ, bất kể lúc nào cũng bắt mình phải làm được trọn vẹn 100% những kì vọng của bản thân. Nhưng nghiêm khắc quá cũng không phải là điều tốt, bạn không phải là thiên tài, hãy cho phép mình phạm sai lầm, đừng quá vồi vàng, những nỗ lực của bạn, thời gian sẽ giúp bạn thực hiện. 

写给自己的第三封信 

你是个要强的人,时时刻刻要求自己做到百分之百的超出期望值。 但是苛求并不是个好现象,你并不是天才,请允许自己犯错。不要太 着急,你的努力,时间都会帮你兑现。 

Nǐ shìgè yàoqiáng de rén, shíshíkèkè yāoqiú zìjǐ zuò dào bǎifēnzhībǎi de chāochū qīwàngzhí. Dànshì kēqiú bìngbúshì gè hǎo xiànxiàng, nǐ bìngbúshì tiāncái, qǐng yǔnxǔ zìjǐ fàncuò. Búyào tài zhāojí, nǐ de nǔlì, shíjiān dōuhuì bāng nǐ duìxiàn.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ