999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 21 Viết Cho Chính Mình

Những cố gắng ngày hôm nay của bạn là tiền đề cho sự may mắn sắp đến. Điều bạn được nhận lại sẽ là những đóa hoa nở vào ngày mai. 

你今天的努力,是幸运的伏笔。当下的付出,是明日的花开。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ