999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Bức Thư Thứ 20 Viết Cho Chính Mình

Trên đời này không có công việc nào là không cực nhọc, không có nơi nào chuyện đời, chuyện người là không phức tạp. Đừng dễ dàng nổi nóng, bởi chẳng ai thiếu nợ bạn điều gì cả. Khi đứng giữa sự lựa chọn hãy học cách đánh đổi, có được thì sẽ có mất, không nên quá tính toán chi li. Hãy học cách làm việc thoải mái nhưng vẫn thiết thực, càng cố gắng sẽ càng có nhiều may mắn đến với bạn. Khi một người đã được hậu thuẫn đầy đủ bởi tinh thần và vật chất, cuộc đời sẽ trở nên tràn đầy năng lượng. 

世上没有一件工作不辛苦,没有一处人事不复杂。不要随意发脾 气,谁都不欠你的。学会低调,取舍间必有得失,不用太计较。学着 踏实而务实,越努力越幸运。当一个人有了足够的内涵和物质做后 盾,人生就会变得底气十足。

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ